Over ons

Contact

Stichting Almelose Platbodems
Wierdensestraat 126
7604 BM Almelo

Ligplaats:
Centrumhaven 20
Almelo
Aan de gemeentehaven bij de 'Houtstek' en de pannenkoekenboot

email: stichtingalmeloseplatbodems@outlook.com

IBAN: NL 31 RABO 0102260583
fiscaal nummer RSIN 855967651
KvK: 65067584
ANBI: De Stichting bezit culturele ANBI status.

#


Afspraak maken om te varen

De dames van "Frame Offices" noteren de liefhebbers van het varen op woensdag of vrijdagmiddag

Telefoonnummer: 06 41226661Bestuur

Oktober 2016

R.D.Hubregtse, voorzitter

M.J.Westenberg, secretaris

P.M.Ossenkoppele, penningmeester

H.F.M.Gierveld, commissaris materiaal


Doelstelling.

1.het in de vaart brengen van een (Almelose-) turfpraam om rondvaarten te organiseren op Almeloos water. Dit om de cultuurhistorie van de oorspronkelijke Almelose binnenhaven te laten herleven en om , nu het water door de gemeente weer terug is gebracht in de stad, levendigheid aan dit water te verlenen.

2.Initiatief nemen tot het formeren van een groep gekwalificeerde vrijwilligers die de vaarten verzorgen.

3. Te komen tot 2x per week rondvaarten van april tot oktober.

4. streven naar eigen aanlegsteiger en eigen botenloods.

Doelgroepen.

Geïnteresseerde plaatsgenoten en toeristen kennis laten maken met een deel van de cultuurhistorie van Almelo.

Leerlingen (basisscholen en brugklassers) kennis laten maken met plaatselijke historie en ‘het varen’.

Studenten bouwopleiding inschakelen bij bouw steiger en botenloods.

Beleidsplan.

De stichting streeft ernaar om van eind april tot eind september twee keer per week rondvaarten te organiseren, te beginnen in 2017.

Om zover te komen wordt er hard gewerkt aan de boot, is een dekzeil gemaakt, wordt de mast beweegbaar gemaakt, worden de zeilen gerestaureerd en een extra opbergkist vervaardigd.

De bedoeling is dat de boot in april 2017 in optimale conditie verkeert. In Maart-April zal de boot ‘herdoopt’ worden in “Stad Almelo II”, genoemd naar een Almeloos beurtschip van 100 jaar geleden.

De stichting heeft op zich genomen een groep deskundige schippers en scheepsmaatjes te vormen.

Vanaf september 2016 wordt er elke woensdagmiddag door de toekomstige schippers geoefend met het manoeuvreren met de boot. Tevens zal er voor de vrijwillige schippers een cursus georganiseerd worden om het Vaarbewijs te halen. Er is reeds een groep van 15 enthousiaste vrijwilligers , die doordat velen van hen ervaring hebben , een belangrijke inbreng in het project hebben.

Beloningsbeleid.

Alle werkzaamheden ten behoeve van de Stichting, in het bestuur of als vrijwilliger , worden onbezoldigd uitgevoerd. Voor te maken kosten is de stichting geheel afhankelijk van donaties.

Huishoudelijk Reglement

Bestuur van de Stichting.

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of betalingvan door hen geleverde (bestuurs-) werkzaamheden.
 • Mochten er donaties zijn via giften etc. , dan zullen zij in hun geheel toekomen aan de boot en eventueel nog te bouwen steiger en loods.
 • Eventuele opbrengsten van het varen met passagiers of ten behoeve van de gemeente zullen in hun geheel toevallen aande boot (onderhoud) en/of steiger en loods.
 • De penningmeester zal jaarlijks verantwoordelijkheid van de gelden afleggen door het presenteren van een openbare jaarrekening , die op de eigen website –www.stichtingalmeloseplatbodems.nl- gepubliceerd zal worden.

Vrijwillige Schippers.

 • Aan de stichting wordenniet betaalde schippers verbonden , die de (wekelijkse) afvaarten zullen verzorgen.
 • De stichting neemt op zich deze schippers zo goed mogelijk op te leiden en te begeleiden.
 • Bij voorkeur wordt er gestreefd naar het bezit van “Vaarbewijs” van de schippers.
 • Regelmatig zal het bestuur contact onderhouden met de vrijwillige schippers

(turf-) praam .

 • De naam zal ‘de Stad Almelo II’dragen, dit om de historische binding met de stad te benadrukken.
 • De ‘Stichting ‘zal zorg dragen voor voldoende onderhoud aan de boot.
 • De Stichting zal de veiligheidseisen nakomen.
 • De Stichting zal de ‘praam’ in laten schrijven bij de ‘Federatie Historische Bedrijfsvaartuigen.

Ligplaats.

 • In overleg met de gemeente Almelo zal zo mogelijk ligplaats worden gekozen in de gemeente haven ven Almelo.
 • Er wordt gestreefd naar een eigen steiger voor de ‘praam’.

Varen.

 • In principe zaal met passagiers in ‘ Almelo ’s en Vriezenveens water gevaren worden.
 • Het aantal passagiers is maximaal 12 personen.
 • De boot wordt gevaren met een schipper aan het roer en een scheepsknecht voorop.
 • De schipper blijft ten allen tijde verantwoordelijk.
 • Bij manoeuvres worden de passagiers verzocht te blijven zitten om het zicht van de schipper niet te belemmeren.An unexpected error occurred.

An error occurred while processing this request.

< Back to Home